AR สร้างสุข ให้เด็กๆ ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติทางทีมงาน ได้นำเทคโนโลยี AR เพื่อไปสร้างสุข ให้เด็กๆ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559  ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม