logo-black

ในยุค 4.0 จะทำธุรกิจอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ


       ปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทย กว่า 51.28 % ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ และติด Top 5 ของการทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต ผู้ขายสินค้าและบริการ มีจำนวนเยอะขึ้น ผู้บริโภคก็มีช่องทางในการเลือกซื้อมากขึ้น การตัดสินใจยากขึ้น เพราะมีปัจจัยมากขึ้น       การทำเว็บไซต์ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคได้ศึกษาสินค้าและบริการก่อน โดยไม่จำเป็นต้อง ไปถึงหน้าร้าน เพิ่มความน่าชื่อถือให้กับร้านค้า หรือการประกอบการอื่นๆ เมื่อมีเว็บไซต์ที่เป็นหน้าร้านแล้ว ก็จำเป็นจะต้องมีหลังร้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายสินค้า ในการบริหารงาน ช่วยในการตัดสินใจ ลดแรงคน และช่วยเพิ่มช่องทางในการทำการตลาดได้อีกด้วยTPS รับออกแบบ และสร้างเว็บไซต์

26 November 20 0 comments

Comments