logo-black

บริษัท ทีพีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

ได้เข้าร่วมโครงการหนาวให้อุ่น ปีที่ 10 ร่วมกับ 2 ล้อโฮแซว ซึ่งเป็นกิจกรรมแจกผ้าห่ม ทาสี ปรับปรุงห้องน้ำ ขนม และอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียน โรงเรียนบเานแสงภา โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก และโรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2562

27 November 20 0 comments

Comments