logo-black

ทางทีมงาน ได้นำเทคโนโลยี AR เพื่อไปสร้างสุข ให้เด็กๆ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559  ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

27 November 20 0 comments

Comments